KBG - Quần Lẻ - Hồng Đậm

SKU: Chưa rõ
80,000₫
Kích thước:

Mô tả

Thông tin size:

  • S : cho người dưới 45kg, mông dưới 85cm.
  • M : cho người từ 45kg đến dưới 60kg, mông từ 85 đến dưới 90cm.
  • L : cho người từ 60kg đến 70kg, mông trên 90cm dưới 100cm.

 

KBG - Quần Lẻ - Hồng Đậm
KBG - Quần Lẻ - Hồng Đậm
KBG - Quần Lẻ - Hồng Đậm