BUY 2 GET 1 FREE

Hướng dẫn đặt hàng:
 
Bước 1 : Vào Album " BUY 2 GET 1 FREE " chọn sản phẩm bỏ vào giỏ hàng.
Bước 2 : Chụp màn hình giỏ hàng gửi cho Admin tính bill sau giảm.
 
** Nếu bạn chọn 3 sản phẩm bất kỳ có giá chênh lệch : sẽ tính tiền 2 sản phẩm có giá trị cao nhất.